Kenniscentrum

Het kenniscentrum heeft als doel de bevolking te informeren met betrekking tot restauratie- en/of onderhoudswerken aan beschermde gebouwen. Het Belle Epoque Centrum heeft een voorbeeldfunctie om eigenaars te sensibiliseren eigendommen te onderhouden en te renoveren.

Blankenberge telt vandaag ongeveer 100 geklasseerde panden. Het bestuur is zich uitermate bewust van deze unieke troef. Heel wat initiatieven werden daarom al genomen om het bouwkundig patrimonium voor de toekomst te vrijwaren. Het kenniscentrum is opgericht om te helpen aan deze doelstelling.

Eigenaars en huurders die informatie willen rond onderhouds- en/of restauratiewerken kunnen een afspraak maken met het Belle Epoque Centrum. We proberen om drempelverlagend op te treden tussen jullie en de dienst Onroerend Erfgoed Vlaanderen.

Vragen over een beschermd pand? We helpen je graag aan info en contactpersonen. Contacteer ons via 050 636 640 of belle.epoque@blankenberge.be