Met je klas

Het Belle Epoque Centrum is zeker een bezoekje met je leerlingen waard!

Wij bieden een gratis educatief pakket aan om je bezoek voor te bereiden. Het pakket bevat lesvoorbereidingen en historische informatie over de belle-époqueperiode.
Het educatief pakket is uitgewerkt voor leerlingen van het basisonderwijs en het secundair onderwijs. 

Met dit educatief pakket kan je als leerkracht zelf uitleg geven bij de tentoonstelling. Of reserveer een bezoek met gids. De gidsbeurt wordt op maat van je klas uitgewerkt. Een bezoek duurt ongeveer een uur.

De toegangsprijs bedraagt 2 euro per leerling, leerkrachten krijgen gratis toegang op vertoon van de lerarenkaart. 

Scholen kunnen genieten van een speciaal voordeeltarief voor gidsbeurten:

1 uur = 25 euro / max. 20 leerlingen per groep

2 uur = 50 euro / max. 20 leerlingen per groep

3 uur = 75 euro / max. 20 leerlingen per groep